Lokale Educatieve Agenda (LEA)

De Lokale Educatieve Agenda is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven na de wetswijzigingen in het onderwijs(achterstanden)beleid in 2006. Het is een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer gelijkwaardige verhoudingen) tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid.  

Ouderbetrokkenheid op de LEA

In 2013 verscheen een informatie- en ondersteuningspakket van Oberon over Ouderbetrokkenheid op de LEA. Hiermee kunt u het thema ouderbetrokkenheid vanuit een gezamenlijke visie verkennen en er afspraken over maken.

Bekijk de informatie en tools

-----------------------------

Brochure Openbaar onderwijs en de gemeente

Een informatieve brochure voor gemeenten over de spelregels rond het openbaar onderwijs en de relatie met de gemeente. Een uitgave van VOS/ABB en VNG.

Bekijk de brochure

------------------------------